Plaats voor foto

Gerrie Spijkers

   Duurzame inzetbaarheid Advies Coaching en Training

TEL. : +31 6 42 40 00 85
Email; info@gerriespijkers.nl

Spijker(s)-Hart

Waarom je eigen loopbaan (helpen) creëren?
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Door technologische ontwikkelingen vervagen landsgrenzen en is informatie 24/7 beschikbaar. Dit heeft invloed op organisatie(structuren) en de mensen die daar werken Niet alleen de omgeving verandert ook denkbeelden van en mensen zelf zijn voortdurend in beweging.

Daar waar in het verleden loopbaanvraagstukken in een mensenleven zich incidenteel aandienden, zie ik dat het maken van keuzes in de loopbaan meer en meer een continue proces wordt. Hierdoor verandert naar mijn idee ook de rol van de loopbaanprofessional van keuzebegeleider naar iemand die helpt een eigen loopbaan te creëren. Door kennis over jezelf, je talenten en je drijfveren te koppelen aan de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt ben je in staat keuzes te maken die reëel zijn. Door dit voortdurend te evalueren, veranderingen te zien als leermomenten en die kennis weer in te zetten bij toekomstige keuzes. Ben jij al in staat je eigen loopbaan vorm te geven? Ik ben in staat jou de juiste stappen te laten zetten. Gaan we samen aan de slag?